Skip to content

Nyere filosofiske artikler. Ikke publiceret

Værensbegreber (2015)
(Latest update 16.08.15)

Savnets fænomenologi (2015)
(Latest update 16.08.15)

Filosofiske artikler før 1985. Ikke publiceret

At være og at spørge. (I tysk oversættelse trykt i Man and World, Vol. 9 No. 3, August 1976)
(Latest update 19-06-30))

Augustins tid (1977?)
(Latest update 19-06-30)

Det erotiske spil (1978)
(Latest update 19-06-30)

Han så, at der var godt at være (1980)
(Latest update 19-06-30)

Indblik i Heideggers verden (1980?) [Red. 2004]
(Latest update 19-06-30)

Jorden 1. De første bønder i Danmark (1975)[Red. 2004]
(Latest update 19-06-30)

Jorden 2. Vort Kvæg (1976)
(Latest update 19-06-30)

Jorden 3. Det bugter sig (1977)
(Latest update 19-06-30)

Jorden 4. Jordbrugeren og filosoffen (1976)
(Latest update 19-06-30)

Jorden 5. Jordens tydning (1976)
(Latest update 19-06-30)

Jorden 6. Jordens arbejde (1977)
(Latest update 19-06-30)

Livsforståelse og livssyn (1983)
(Latest update 19-06-30)

Notat om aktørperspektivet (1980)
(Latest update 19-06-30)

Nytte 1. Det unyttiges problem (1978)
(Latest update 19-06-30)

Nytte 2. Lidt om at være til nytte (1978?)
(Latest update 19-06-30)

Nytte 3. Nytte og nytteværdi (1978)
(Latest update 19-06-30)

Om frembringelser (1975)
(Latest update 19-06-30)

Om mit praxiologiske arbejde (1980?)
(Latest update 19-06-30)

Sokrates og samfundets tilblivelse (1975)
(Latest update 19-06-30)

Søge Finde (1980?)
(Latest update 19-06-30)

Ting i verden. Samlemappe (1977?)
(Latest update 19-06-30)

Topologi 1. Problemer i landskabet (1980)
(Latest update 19-06-30)

Topologi 2. Ideologiens topologi (1980?)
(Latest update 19-06-30)

Topologi 3. Indsigtens topologi (1982)
(Latest update 19-06-30)

Topologi 4. Nærværets geometri (1980)
(Latest update 19-06-30)

Topologi 5. Moralens topologi (1985?)
(Latest update 19-06-30)

Æstetik som fag (1983)
(Latest update 19-06-30)

Rejser

Central Park og omegn (2017)
Fra et ophold i New York september 2017·
(Latest update 09.12.17)

Hunden på Akropolis (2015)
Fra et ophold i Grækenland maj 2015.
(Latest update 16.08.15)

Den flydende have (2015)
Fra et ophold på Madeira februar-marts 2015.
(Latest update 16.08.15)

Oji-chans begravelse (2015)
Fra et ophold i Japan 2012.
(Latest update 05.09.15)

Mig og Puccini (2012)
Fra et ophold i Pisa 11.-15. april 2012.
(Latest update 16.08.15)

Mest for sjov

Lavatorical Studies at the Millennial Change (2000)
(Latest update 01.07.13)